Bezpieczne wakacje

Niezbędne informacje przed Twoimi wakacjami

bezpieczne wakacje

Przed wyjazdem i w miejscy wypoczynku

W wybranych krajach

Wszyscy podróżni udający się autokarem do Chorwacji zobowiązani są do wypełnienia formularza związanego z monitorowaniem ruchu turystycznego w czasie pandemii. Jeżeli członkowie rodziny podróżują do różnych miejsc, każdy ze współpodróżujących musi wypełnić osobny formularz zgłoszenia podróży. Można wypełnić jeden formularz dla całej rodziny, pod warunkiem, że członkowie podróżują w to samo miejsce.

Formularz dostępny jest na stronie: https://entercroatia.mup.hr/, w pierwszym kroku można wybrać język, m.in. język polski (formularz dostępny również w Strefie Klienta). Po podaniu danych kontaktowych (telefon i adres e-mail) podróżny otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz aktualne rekomendacje Chorwackiego Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Potwierdzenie należy wydrukować i zabrać ze sobą. Jest ważne wyłącznie z dokumentem tożsamości, którego numer został podany w formularzu i którym podróżny posługuje się podczas podróży. Potwierdzenie należy okazać podczas kontroli – zwracamy uwagę, by cały czas było w łatwo dostępnym miejscu i nie trafiło np. do luku bagażowego.

Biuro Podróży Skonto jako organizator wycieczki ma obowiązek zgłoszenia grupy służbom granicznym – specjalnej listy pasażerów, która musi zawierać dane jak poniżej. Informujemy o konieczności podania pełnych danych z paszportu/dowodu osobistego – wymagane dane:

A) seria i numer paszportu/dowodu osobistego

B) data wydania oraz ważności

C) miejsce wydania/organ wydający

D) obywatelstwo

E) miejsce urodzenia

Testy i Przepustka CFP:

Wszyscy podróżni przed wjazdem na Cypr z kraju oznaczonego kategorią B* muszą okazać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą i są zobowiązani do uzyskania przepustki Cyprus Flight Pass (CFP), uprawniającej do odbycia lotu na Cypr. Przepustka dostępna jest na stronie: https://cyprusflightpass.gov.cy/ . Po jego wypełnieniu Klient otrzyma maila z przepustką Cyprus Flight Pass, którą należy wydrukować i okazać na lotnisku w check-in.

Formularz można wypełnić w dowolnym czasie i zapisać jako wersję roboczą, jednak wysłanie i finalizacja procesu jest możliwe dopiero na 24 godziny przed wjazdem na Cypr. W przypadku usterki technicznej lub zaplanowanych prac konserwacyjnych elektronicznej platformy (ogłoszone oficjalnie na platformie), podróżni będą zobowiązani do wypełnienia formularza w wersji drukowanej, który dostępny jest na stronie: https://cyprusflightpass.gov.cy/en/download-forms

Podróżni są zobowiązani posiadać przy sobie wymagane dokumenty w wersji drukowanej w przeciwnym razie linie lotnicze odmówią wejścia na pokład samolotu (niemniej jednak weryfikowanie informacji podanych przez podróżnych w przepustce Cyprus Flight Pass nie należy do obowiązków linii lotniczych).

Kraje pochodzenia zostały podzielone na dwie kategorie (A i B). W zależności od przyporządkowania (Polsce od 14 sierpnia 2020 r. została przyporządkowana kategoria B) obowiązują określone zasady przekraczania granicy. Aktualna kategoryzacja jest dostępna na stronie: www.cyprusflightpass.gov.cy, kategorie krajów mogą ulegać zmianom

Pliki do pobrania:

Formularz do druku
Procedury bezpieczeństwa Cypr

Przed wyjazdem

Z dniem 1 września 2020 r. wszyscy podróżni udający się do Egiptu zobowiązani są posiadać zaświadczenie wykonania testu RT-PCR z wynikiem negatywnym. Test powinien być wykonany 72 godziny przed planowanym lotem do Egiptu. Alternatywą dla Turystów nieposiadających w/w zaświadczenia jest możliwość poddania się testom w kierunku COVID-19 na lotnisku po przylocie do Egiptu. Koszt badania to 30 USD/os. Obowiązek wykonania testu nie obejmuje dzieci w wieku do 6 lat. Procedura wykonania testu nie jest uciążliwa. Po badaniu Turyści są przewiezieni transferem (w cenie rezerwacji) do zarezerwowanego przez siebie hotelu, gdzie oczekują 24 godziny na wynik testu – w tym czasie można korzystać z infrastruktury obiektu. W przypadku pozytywnego wyniku testu kwarantanna odbywa się w wykupionym hotelu.

Marsa Alam (RMF) – w przypadku testu RT-PCR wykonywanego po przylocie do destynacji, w celu przyspieszenia procedury, należy posiadać ze sobą kserokopię strony z danymi i zdjęciem z paszportu.

Dodatkowo, wszyscy podróżni są zobowiązani do wypełnienia formularza, który dostępny jest poniżej i w Strefie Klienta dla Klientów wylatujących do Egiptu.

Pliki do pobrania:

Formularz lokacyjny

Test na COVID-19
Obowiązkowy, bezpłatny test RT-PCR na lotnisku po przylocie na Kubę (koszt pokrywa rząd kubański). Wyniki testów wykonanych w Polsce przed wylotem nie będą brane pod uwagę.

Obowiązkowe dokumenty
Deklaracja Zdrowia (Declaración de Sanidad del Viajero) do wypełnienia na pokładzie samolotu lub po wylądowaniu na lotnisku docelowym.

Do wypełnienia wersja w j. hiszpańskim/angielskim; dostępna również po zalogowaniu do Strefy Klienta dla Klientów wylatujących na Kubę.

Warto wiedzieć:
Na lotnisku oraz podczas transferu autokarem lotnisko-hotel-lotnisko obowiązuje nakaz dezynfekcji dłoni oraz zakrywania maseczką ust i nosa. Nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie hoteli, w tym również w pomieszczeniach zamkniętych i ogólnodostępnych, jak: recepcja, restauracja, bary, baseny i plaże. Obostrzenia dotyczą tylko obsługi. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy nie ma możliwości utrzymania dystansu społecznego min. 1 m odległości. W takim przypadku noszenie maseczek jest obowiązkowe.
W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na zakażenie COVID-19, obowiązuje kwarantanna w hotelu Roc Lagunas del Mar 5* AI, gdzie zostanie wykonany kolejny test RT-PCR (dotyczy osoby z objawami i osób towarzyszących). Osoba z pozytywnym wynikiem zostanie przewieziona do szpitala, z negatywnym – kontynuuje pobyt w hotelu z rezerwacji.

Pliki do pobrania:
Formularz Lokalizacyjny

PRZED WYJAZDEM

TEST

Rząd Autonomicznego Regionu Madery od 1 lipca br. wprowadził wymóg testów na COVID-19. Wszyscy podróżni udający się na Maderę mogą z tego obowiązku wywiązać się na dwa sposoby:

1. Okazać służbom lotniskowym na Maderze negatywny wynik testu RT-PCR na COVID-19 wykonanego na własny koszt nie wcześniej niż 72 godz. przed wylotem ze swojego miejsca zamieszkania i podpisać specjalną deklarację. Dokument potwierdzający negatywny wynik testu musi być w języku angielskim lub portugalskim.
2. Poddać się testowi na COVID-19 na lotnisku po przylocie. Test jest wykonany na koszt Rządu Madery, a cała procedura wykonania testu nie powinna trwać dłużej niż 1 godz.
 
Po wypełnieniu deklaracji, pasażer opuszcza lotnisko, udaje się transferem (który jest w cenie w ramach umowy) do zarezerwowanego przez siebie hotelu. Tam oczekuje na wynik testu, który zostanie przesłany na wskazany numer telefonu w czasie nie dłuższym niż 12 godz. od wykonania testu (nie dotyczy osób, które wykupiły sam przelot – osoby te na własną rękę udają się do zarezerwowanego przez siebie miejsca pobytu)
 
FORMULARZ REJESTRACYJNY
Dodatkowo, na 24-48 godz. przed przybyciem na Maderę podróżni są zobowiązani wypełnić formularz dostępny na stronie https://madeirasafe.com/#/login

 

NA MIEJSCU

Dowiedz się więcej o bezpiecznych wakacjach na Maderze na https://madeirasafetodiscover.com/
 • obowiązek noszenia maseczek w środkach transportu, na lotnisku i w sklepach,
 • obowiązek mierzenia temperatury w hotelach, niektórych sklepach, muzeach lub atrakcjach turystycznych,
 • obowiązek zachowania dystansu (min. 1 m),
 • korzystanie z plaż i basenów jest możliwe – minimalna odległość pomiędzy leżakami i parasolami musi wynosić 2 m; z basenów może korzystać o połowę mniej osób niż dotychczas,
 • po przyjeździe na Maltę wszyscy podróżni są proszeni o wypełnienie deklaracji o miejscu pobytu przez ostatnie 14 dni (kraj) i deklaracji z adresem, pod jakim będą przebywać na Malcie, w celu ułatwienia kontaktu w przypadku ew. wykrycia zakażenia COVID-19 wśród pasażerów samolotu lub statku, którym przybyli na Maltę (druki deklaracji dostępne u pilota).

PRZED WYJAZDEM

Rząd tunezyjski wydał specjalne zezwolenia dla podróżnych przylatujących z Polski i Czech, dzięki któremu mogą wjechać do Tunezji bez obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19. Z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu na COVID-19 zwolnieni są podróżni, którzy wykupili pakiet turystyczny, na który składa się: przelot w 2 strony, transfer: lotnisko-hotel-lotnisko, pobyt w hotelu na pełny okres od przylotu do lotu powrotnego.

Z uwagi na powyższe należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność posiadania vouchera hotelowego, który należy odebrać od przedstawiciela ???

W przypadku pasażerów, którzy kupili tylko bilety lotnicze („flight only”), podczas odprawy przy stanowisku check-in należy przedstawić negatywny wynik testu COVID-19 (RT-PCR), który należy przeprowadzić 72 godz. przed datą wylotu oraz należy zobowiązać się na piśmie do zastosowania 14-dniowego okresu kwarantanny w swoim miejscu zakwaterowania w Tunezji.

Pasażerowie, którzy stawią się przy stanowisku odprawy na lotnisku bez poniższych dokumentów:
– vouchera hotelowego ważnego przez cały okres pobytu w Tunezji (pakiet turystyczny)
lub
– negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 (w przypadku pasażerów „flight only”)
nie zostaną wpuszczeni na pokład samolotu.

Dodatkowo, podróżni są zobowiązani wydrukować i wypełnić Deklarację Zdrowia (instrukcja wypełnienia deklaracji poniżej, dostępna również po zalogowaniu do Strefy Klienta dla Klientów wylatujących na Djerbę). Wypełnioną deklarację należy okazać podczas odprawy check-in oraz na prośbę władz Tunezji na lotnisku po wylądowaniu.

Pliki do pobrania:

Deklaracja zdrowia

PRZED PRZYJAZDEM

Wszyscy podróżni udający się do Turcji drogą lotniczą są zobowiązani do wypełnienia i podpisania formularza PIF w wersji papierowej (instrukcja wypełnienia formularza LINK dostępna również po zalogowaniu do Strefy Klienta dla Klientów wylatujących do Turcji). W imieniu nieletnich, formularz wypełnia pełnoletni uczestnik, pod opieką którego nieletni podróżują.

Podpunkt formularza (SEAT NUMBER) należy uzupełnić po dokonaniu odprawy check-in na podstawie przydzielonego miejsca. Wypełniony formularz zostanie odebrany podczas lotu przez personel pokładowy.

Od 09.09.2020 r. obowiązuje:
– nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych (poza hotelem)
– występy z muzyką na żywo muszą się zakończyć o północy
– w autobusach i dolmuszach dostępne tylko miejsca siedzące

Pliki do pobrania

Formularz lokalizacyjny

Standardy bezpieczeństwa

PRZED WYJAZDEM
Formularz – wycieczki autokarowe
Wszyscy podróżni udający się do Włoch autokarem zobowiązani są posiadać wypełniony i podpisany formularz związany z monitorowaniem ruchu turystycznego w czasie pandemii, który dostępny jest na stronie: LINK. W przypadku wątpliwości co do sposobu uzupełnienia poszczególnych pól należy pozostawić je puste i uzupełnić po konsultacji z pilotem wycieczki. Każdy pasażer powinien mieć osobny formularz – w imieniu nieletnich, formularz wypełnia pełnoletni uczestnik, pod opieką którego nieletni podróżują. Wypełniony i podpisany formularz należy trzymać w miejscu łatwo dostępnym (żeby nie trafił np. do luku bagażowego) w celu okazania go w razie kontroli.

NA MIEJSCU

Wytyczne dotyczące kwarantanny
Klienci są zwolnieni z opłat w przypadku skierowania na kwarantannę. Kwarantanna może się odbyć albo w hotelu, albo w innym wyznaczonym przez służby lokalne miejscu. Na kwarantannę kierowana jest cała rodzina, a nie tylko osoba podejrzana o zarażenie się COVID 19.

STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA – LINK

Test na COVID-19: jest wymagany od 14.11.2020 r.

 • przy zakwaterowaniu w hotelu należy okazać negatywny wynik testu na COVID-19
 • akceptowane są wyniki testów antygenowych
 • obowiązek dotyczy wszystkich podróżnych, którzy ukończyli 7. rok życia

Zaświadczenie z wynikiem testu musi spełniać następujące warunki:

 • musi być wystawione przez laboratorium oficjalnie uznawane przez Ministerstwo Zdrowia (lista laboratoriów dostępna na https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid),
 • test należy wykonać maksymalnie na 72 godziny przed planowanym wjazdem na Wyspy Kanaryjskie. Czas liczony jest od pobrania próbek do badania,
 • zaświadczenie musi zawierać:
  – datę i godzinę wykonania testu
  – dane osoby wykonującej test
  – nazwę laboratorium odpowiedzialnego za wykonanie badania
  – charakter laboratorium
  – jednoznaczną informację o negatywnym wyniku

Test antygenowy można wykonać jeszcze w Polsce przed wylotem.
Wyniki tych testów będą honorowane na Wyspach Kanaryjskich.
Wraz z siecią laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA przygotowaliśmy specjalną ofertę – test w specjalnej, niższej o 15% cenie od ceny rynkowej (w cenie zaświadczenie wystawione w j. angielskim). Oferta jest dostępna dla Klientów, którzy wykupili lub wykupią ofertę pobytu na Wyspach Kanaryjskich. Z ceny specjalnej można skorzystać dokonując zakupu testu wyłącznie za pośrednictwem linku dostępnego po zalogowaniu do Strefy Klienta. Docelowo usługa wykonania testu będzie dostępna w ok. 100 placówkach na terenie całego kraju. Link do strony internetowej na której można zapoznać się z ofertą: https://diag.pl/sklep/pakiety/koronawirus-sars-cov-2-antygen-test-jakosciowy-z-zaswiadczeniem-lekarskim-w-j-angielskim/
Instrukcja zakupu testu antygenowego na obecność COVID-19 dostępna jest tutaj.

Osoby, które nie wykonają testu przed wylotem będą musiały wykonać test w destynacji – lokalizacja placówek i orientacyjny koszt badania wykonanego po przylocie w destynacji dostępna jest tutaj

Obowiązkowe dokumenty: formularz FCS

Formularz FCS dostępny jest na stronie: www.spth.gob.es lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej SPAIN TRAVEL HEALTH-SPTH (instrukcja wypełnienia formularza: LINK dostępna jest również po zalogowaniu do Strefy Klienta).

 • należy go wypełnić bezpośrednio przed podróżą – uzyskanie kodu QR jest możliwe dopiero na 48 godzin przed wjazdem do Hiszpanii.
 • podczas wypełniania formularza konieczne jest podanie numeru siedzenia w samolocie, który nie zawsze jest znany z wyprzedzeniem (np. w przypadku lotów czarterowych). Pole „seat number” należy w takiej sytuacji uzupełnić wpisując „1A”.
 • każdy podróżny powinien uzyskać osobny kod QR, obowiązek dotyczy również dzieci.
 • po wypełnieniu formularza zwrotnie otrzymuje się kod QR, który wydrukowany lub na ekranie urządzenia mobilnego należy okazać podczas odprawy check-in oraz po wylądowaniu na lotnisku docelowym
 • wszelkie problemy związane z wypełnianiem formularza można zgłaszać pod adresem Spain Travel Health spth@sanidad.gob.es.

Ważne: brak kodu QR może skutkować odmową przyjęcia na pokład.

Zakrywanie ust i nosa:

 • na Wyspach Kanaryjskich obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w otwartych przestrzeniach dla osób powyżej 6 roku życia.
 • maseczki nadal obowiązują w sklepach, autobusach oraz w miejscach publicznych. Goście hotelowi są zobowiązani do zakrywania nosa i ust poruszając się po ogólnodostępnej przestrzeni hotelu.
 • na basenie i na plaży nie ma konieczności noszenia maseczki tylko w dwóch przypadkach: podczas pływania i przebywania na swoim leżaku. Zdjęcie maseczki jest również dozwolone podczas jedzenia.
 • na nieprzestrzeganie nakazu grozi grzywna w wysokości 500 EUR.
 

TEST – nie jest wymagany.

Informacje rządowe – LINK

Na lotnisku i w samolocie

 • zakryj nos i usta maseczką ochronną, zmieniaj ją co 4 godziny
 • zachowaj 1,5-metrowy dystans (nie dotyczy rodzin i osób podróżujących razem)
 • dezynfekuj ręce ogólnodostępnymi środkami, a podczas kaszlu oraz kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza, ręce umyj używając mydła i wody lub zdezynfekuj dłonie płynem na bazie alkoholu
 • płać bezgotówkowo

Podczas każdego lotu powrotnego do Polski (dotyczy wszystkich linii lotniczych) należy wypełnić formularz lokalizacji pasażera oraz deklarację zdrowia. Czyste formularze będą dostępne na pokładzie samolotu, zalecamy jednak wydrukowanie i wypełnienie ich wcześniej. Formularze są dołączone do dokumentów podróży dostępnych w Strefie Klienta.

Pobierz formularz:
Deklaracja zdrowia/formularz lokalizacji wersja PL LINK
Deklaracja zdrowia/formularz lokalizacji wersja ENG LINK

Oprócz tego podróżując z jednym z poniższych przewoźników należy obowiązkowo wydrukować i wypełnić formularz wskazany przez tę linię lotniczą. Formularze są dołączone do dokumentów podróży dostępnych w Strefie Klienta.
Obowiązek ten dotyczy każdego pasażera.

 • Lotnisko Chopina w Warszawie LINK

Podczas wszystkich rejsów realizowanych przez linię Blue Panorama, na pokładzie samolotu należy używać maseczek ochronnych, które mają klasę filtracyjną minimum FFP2 lub maseczek chirurgicznych. Maseczkę należy wymieniać co 4 godziny. Podczas odprawy będzie weryfikowany rodzaj maseczek oraz ich liczba – przy lotach trwających dłużej niż 4 godziny należy mieć odpowiednią liczbę maseczek.
Brak maseczki z klasą filtracyjną minimum FFP2 lub maseczki chirurgicznej będzie skutkować odmową wejścia na pokład samolotu. Obsługa wykonująca dany lot będzie dokonywała odpowiednich kontroli czy podczas odprawy i wejścia na pokład używane są jedynie właściwe modele maseczek.

Na wycieczce objazdowej

 • podróż w maseczkach dla wszystkich pasażerów (wyposażenie we własnym zakresie, zalecamy wymianę maseczki co 4 godz.)
 • codzienne czyszczenie autokarów i dezynfekowanie powierzchni wspólnych (klamki, uchwyty, stoliki)
 • atestowany środek antybakteryjny do dezynfekcji rąk dostępny przy każdym wejściu do autokaru
 • ozonowanie pojazdu po każdej imprezie turystycznej (ozonowanie zabija do 99% wirusów, bakterii i drobnoustrojów, posiadamy własny certyfikowany ozonator)
 • praca wentylacji i klimatyzacji w systemie otwartym
 • wymiana raz na dwa tygodnie filtrów flizelinowych (filtrują powietrze z kurzu, roztoczy i innych drobnoustrojów wyciąganych z wewnątrz autokaru)
 • wymiana filtrów kabinowych raz na miesiąc (wg zaleceń organizacji transportowych)
 • czyszczenie i dezynfekcja parownika klimatyzacji raz na miesiąc
 • pomiar temperatury przez pasażera w domu w dzień wyjazdu
 • pomiar temperatury pasażera przed wejściem do autokaru (w miejscu rozpoczęcia imprezy turystycznej tj. w docelowym autokarze)
 • zakaz korzystania z toalety w autokarze

Gwarancja bezpiecznych wakacji

Najczęsciej zadawane pytania

Ochrona przed wyjazdem

 • podróż w maseczkach dla wszystkich pasażerów (wyposażenie we własnym zakresie, zalecamy wymianę maseczki co 4 godz.)
 • codzienne czyszczenie autokarów i dezynfekowanie powierzchni wspólnych (klamki, uchwyty, stoliki)
 • atestowany środek antybakteryjny do dezynfekcji rąk dostępny przy każdym wejściu do autokaru
 • ozonowanie pojazdu po każdej imprezie turystycznej (ozonowanie zabija do 99% wirusów, bakterii i drobnoustrojów, posiadamy własny certyfikowany ozonator)
 • praca wentylacji i klimatyzacji w systemie otwartym
 • wymiana raz na dwa tygodnie filtrów flizelinowych (filtrują powietrze z kurzu, roztoczy i innych drobnoustrojów wyciąganych z wewnątrz autokaru)
 • wymiana filtrów kabinowych raz na miesiąc (wg zaleceń organizacji transportowych)
 • czyszczenie i dezynfekcja parownika klimatyzacji raz na miesiąc
 • pomiar temperatury przez pasażera w domu w dzień wyjazdu
 • pomiar temperatury pasażera przed wejściem do autokaru (w miejscu rozpoczęcia imprezy turystycznej tj. w docelowym autokarze)
 • zakaz korzystania z toalety w autokarze
Back to top