Kontakt

Biura Podróży Skonto jest zlokalizowane w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 12-14/33A

NIP: 764-022-65-21

Telefon: +48 500 163 330

Mail: skonto@skonto.net.pl

Konto Bankowe PKO S.A.: 90 1240 3712 1111 0011 2055 4626

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Wojewody Wielkopolskiego nr 374

Firma wpisana jest do Ewidencji Działalności Gospodarczej od 1993 roku o nr 5807

Skontaktuj się poprzez formularz

    Back to top